Последвани
д-р Вера Карамфилова
д-р Вера Карамфилова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Христина Хайдудова
д-р Христина Хайдудова
Кожни и венерически болести
д-р Камелия Вековска
д-р Камелия Вековска
Кожни и венерически болести
проф. Ива Петкова
проф. Ива Петкова
Очни болести / Офталмология
д-р Петко Стефановски
д-р Петко Стефановски
Анестезиология и интензивно лечение
д-р Илия Крачунов
д-р Илия Крачунов
Пневмология и фтизиатрия
доц. Анелия Христова Буева, дм
доц. Анелия Христова Буева, дм
Детска нефрология и хемодиализа
д-р Адриана Фердинандова
д-р Адриана Фердинандова
Социална медицина и здравен мениджмънт