За нас

Един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България

СТИНГ АД е основана през 1992 г. като фирма за търговия на едро с български лекарствени продукти, с регион на дейност - град София.

Вече 20 години фирмата се развива по посока разширяване и подобряване на качеството на предлаганите услуги, разширяване на номенклатурата и увеличаване обема на продажбите

Понастоящем СТИНГ АД е един от водещите търговци на едро и вносители на лекарствени продукти в България, с постоянен годишен прираст в продажбите. Успехът е постигнат в резултат на инвестиции в изграждането на функционални складови бази, въвеждането на съвременни методи на управление и система за контрол на качеството ISO 9001/2008. Изградена е една гъвкава и пазарно адекватна структура.

Компанията разполага с 5 складови бази – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Разград,позволяващи покритие в национален мащаб и отговарящи на критериите за Добра Дистрибуторска Практика и международните стандарти за оптимизиране на снабдяването с лекарствени продукти.

Натрупаният опит и личностните качества на екипа гарантират сигурен и прозрачен начин на работа - високо ценен от партньорите и клиентите на фирмата.

СТИНГ АД е предпочитаният дистрибутор от аптеките, които ни имат доверие, заради богатата номенклатура и поддържаната постоянна наличност, изгодните търговски условия, коректността към клиентите, качеството на работата и високото ниво на професионална подготовка на персонала.

Успехът на СТИНГ АД се дължи и на коректните партньорски отношения с фирмите-производители на лекарства, от които черпим опит по отношение организацията на работа и качеството на обслужване.

СТИНГ АД dashboard.own_post_posted
2015
СТИНГ АД dashboard.own_post_posted
2015
През октомври 2015 г. 946 фармацевти от цялата страна завършиха успешно професионален курс на тема „Сухо око“ и получиха сертификат за консултанти по проблема. Aптеките, в които работят тези фармацевти са в таблицата в приложения файл.

Публикации

При проблем със зачервени и уморени очи – попитайте в аптеката
При проблем със зачервени и уморени очи – попитайте ...
Статия