За нас

Информация за заболяванията на съня и възможностите на лабораторията за диагностика и терапия. Акцентът е върху обструктивната сънна апнея, централната сънна апнея при сърдечна недостатъчност, безсънието, синдрома на неспокойните крака и нарколепсията.