За нас

Налице е належаща необходимост да се отделят повече сили и средства към промоция на здравословен начин на живот и към превенция на заболяванията. Нашата цел е да популяризираме и пропагандираме превантивната медицина в Република България, насочена към здравите хора, здравословната среда, повишената готовност за борба с инфекциозните и неинфекциозните заболявания.

Публикации

 Втори конгрес с международно участие по превантивна медицина (първо съобщение)
Втори конгрес с международно участие по превантивна...
Публикация
Противогрипна ваксинация: Ключови фактори за общопрактикуващите лекари в Европа
Противогрипна ваксинация: Ключови фактори за общопра...
Публикация