За нас

Налице е належаща необходимост да се отделят повече сили и средства към промоция на здравословен начин на живот и към превенция на заболяванията. Нашата цел е да популяризираме и пропагандираме превантивната медицина в Република България, насочена към здравите хора, здравословната среда, повишената готовност за борба с инфекциозните и неинфекциозните заболявания.
 Втори конгрес с международно участие по превантивна медицина (първо съобщение)
Втори конгрес с международно участие по превантивна медицина (първо съобщение)

Уважаеми колега,   Българското сдружение по превантивна медицина с удоволствие Ви съобщава, че Вт...

Противогрипна ваксинация: Ключови фактори за общопрактикуващите лекари в Европа
Противогрипна ваксинация: Ключови фактори за общопрактикуващите лекари в Европа

Ваксино-предотвратимите заболявания все още съществуват. Историята показва, че когато причинители...

Публикации

 Втори конгрес с международно участие по превантивна медицина (първо съобщение)
Втори конгрес с международно участие по превантивна...
Публикация
Противогрипна ваксинация: Ключови фактори за общопрактикуващите лекари в Европа
Противогрипна ваксинация: Ключови фактори за общопра...
Публикация
Комуникационна кампания за повишаване на информираността за противогрипна ваксинация сред медицинските специалисти в България
Комуникационна кампания за повишаване на информираността за противогрипна ваксинация сред медицин...

СЕЗОННИЯТ ГРИП Е СЕРИОЗНО ЗАБОЛЯВАНЕ!Ако смятате, че не е, помислете отново, защото: По преценка ...