Клинико-лабораторни и епидемиологични аспекти на внесен случай на малария (резюме)
Клинико-лабораторни и епидемиологични аспекти на внесен случай на малария (резюме)

М. Карчева1 М. Атанасова, 2 П. Илиева1 Сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина...

Подготовка на специалистите по здравни грижи относно храненето на кърмачета (резюме)
Подготовка на специалистите по здравни грижи относно храненето на кърмачета (резюме)

П. Гергова1, С. Дюлгерова1, В. Недкова2, М. Карчева31 Катедра „Сестрински хирургични грижи”,ФЗГ...

Публикации

Клинико-лабораторни и епидемиологични аспекти на внесен случай на малария (резюме)
Клинико-лабораторни и епидемиологични аспекти на вне...
Публикация
Подготовка на специалистите по здравни грижи относно храненето на кърмачета (резюме)
Подготовка на специалистите по здравни грижи относно...
Публикация
Опитът на НПЦВЕХ - ВМА в прилагането на НРV ваксините. Профил на безопасност
Опитът на НПЦВЕХ - ВМА в прилагането на НРV ваксините. Профил на безопасност

А. Галев, НПЦВЕХ - ВМАЗа периода 2009-2012 г. в НПЦВЕХ - ВМА са имунизирани 563 жени срещу НРу тя...

Познаване и прилагане на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърма от здравните специалисти (резюме)
Познаване и прилагане на Международния кодекс за маркетинг на заместителите на кърма от здравните...

Радка Горанова - Спасова, дм,  Катедра „Медицинска етика и право", ФОЗ, Медицински университет- С...

Бруцелозата при хора и животни - отново актуална в България (резюме)
Бруцелозата при хора и животни - отново актуална в България (резюме)

Р. Ненова1, И. Томова1, Р. Сапаревска2, И. Иванов1, Т. Кантарджиев11 Национален Център по Заразни...

Разпространение на туларемията в България - актуални данни (резюме)
Разпространение на туларемията в България - актуални данни (резюме)

И. Томова1, Р Ненова1, В.Толчков1, Т.Кантарджиев1, А.Трифонова2, И. Тодев21 Националната Референт...

Противогрипна ваксинация при медицинските работници и ключови факти за общопрактикуващите лекари в Европа (резюме)
Противогрипна ваксинация при медицинските работници и ключови факти за общопрактикуващите лекари ...

А. ГАЛЕВ,дм - НПЦВЕХ-ВМАИнформираността на медицинския персонал за противогрипна ваксинация е изк...