Последователи
Олга Владимировна  Вдович
Олга Владимировна Вдович
Нервни болести / Неврология
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
Атанаска Илиева
Атанаска Илиева
Студент по обществено здраве
д-р Адриана  Стойчева
д-р Красимир Шишманов
д-р Красимир Шишманов
Общопрактикуващ лекар
д-р Христина Георгиева
д-р Христина Георгиева
Инфекциозни болести
д-р Елена Витлиемова
д-р Невяна Асенова
д-р Невяна Асенова
Общопрактикуващ лекар
доц. Красимира Казалъкова
доц. Красимира Казалъкова
Физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Атанас Петров
д-р Диана Малчева
Д-р Мариана Димитрова
Д-р Мариана Димитрова
Общопрактикуващ лекар
д-р Юлия Саева
д-р Жанина Кръстева
д-р Жанина Кръстева
Общопрактикуващ лекар
д-р Петя Михайлова
д-р Петя Михайлова
Общопрактикуващ лекар
д-р Росица Мешова-Тодорова
д-р Росица Мешова-Тодорова
Акушерство и гинекология
д-р Миладинка Николова
проф. Донка Байкова
проф. Донка Байкова
Хранене и диететика
Маргарита Кюркчиева
Маргарита Кюркчиева
Акушерство и гинекология
д-р Елена Кърнолска