Оливия Трошанова, дм
Оливия Трошанова, дм
Авиационна медицина
Кристиана Ярославова
Кристиана Ярославова
Студент по обществено здраве
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина