Последователи
Д-р Оливия Трошанова
Кристиана Ярославова
Кристиана Ярославова
Студент по обществено здраве
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
г-ца Кристина  Генчева
1 2