ДНК изследване NG BRCA1+BRCA2
ДНК изследване NG BRCA1+BRCA2

Описание

Генетично изследване за определяне на предразположение към наследствен рак на гърда и яйчник, начини за превенция и установяване на ефективна терапия.

 

Мутации в BRCA гените увеличават риска от:

·       рак на гърда

·       рак на яйчник

·       други видове рак (простата, панкреас, дебело черво, меланома)

·       хематологични злокачествени заболявания (остра миелогенна левкемия, хронична миелогенна левкемия, Т-клетъчен лимфом, хронична лимфоцитна левкемия)

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВНЕТО?

 

Изследването NG BRCA1 + BRCA2 на NutriGen се основава на таргетно секвениране на гените BRCA1 и BRCA2 чрез метода масивно паралелно секвениране (NGS).

Тестът може да се прилага с цел превенция от развитие на рак на гърда и яйчник, както и за изясняване на рисковете в семейството като цяло, което дава възможност за предпазване или ранно диагностициране и при другите членове на фамилията.

Тестът е последван от подробна консултация и подробно резюме, имащи за цел изясняване на цялата информация на клиента. Анализират се анамнестичните данни, обсъждат се всички резултати и клиентът се насочва към подходящия специалист с цел подробно изясняване на състоянието или проспективно проследяване на рисковете.

Целта на NG BRCA1 + BRCA2 теста е да стане част от общото детайлно изследване и обгрижване на пациентите и клиентите на НутриГен. Мисията, която си поставяме, е да помогнем за превенция на тежки болести или да подобрим качеството на живот при вече отключено заболяване.

 

С КАКВО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО NG BRCA1 + BRCA2?

 

·       Да се определи рискът Ви за развитие на рак на гърда и яйчник

·       Да се определи възможността за предаването на риска в следващите поколения

·       Да се определи дали съществува риск и за други родственици

·       Да се предостави пълна информация относно Вашия резултат, последствията от него и възможностите за действие

·       Да се осигури консултация със специалист в съответната област ако е необходимо

Да се вземе информирано решение относно бъдещето на пациента, включително предприемането на мерки за понижаване на риска от развитие на заболяването или подобряване на терапията – промени в начина на живот, профилактични прегледи, химиопрофилактика и превантивна хирургия