ДНК изследване NGDiabetes
ДНК изследване NGDiabetes

Описание

Генетично изследване за определяне на предразположение към диабети симптоми, свързани с диабета, начини за превенция и установяване на ефективна терапия.

 

•         Инсулин-зависим диабет

•         Инсулин-независим диабет

•         Неонатален диабет

•         Фамилна хиперинсулинемичнахипогликемия

•         Фамилна частична липодистрофия

•         Панкреатична агенеза и вродени сърдечни дефекти

•         Ренални кисти, очни и слухови аномалии, свързани с глюкозенинтолеранс

•         Синдром на Фанкони

•         Синдром на Мичъл-Райли

•         Синдром на Волфрам

•         Синдром на Рабсон-Менделхал

•         Синдром на MELAS

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВАНЕТО NGDiabetes?

 

Изследването NGDiabetes на NutriGen се основава на таргетно секвениране с иновативен специално разработен от NutriGen панел с метода масивно паралелно секвениране (NGS – секвениране от следващо поколение). Тестът се различава от другите ни генетични изследвания, предлагани до момента, тъй като се извършва паралелен анализ на 24 ключови гена, доказано свързани с предразположение към диабет. Получените резултати се сравняват с мащабни световни бази данни за изясняване значението на променените варианти на гени. Тестът е високо информативен и дава възможност за бързо начало на подходяща терапия или промяна в настоящото лечение.

Тестът е високо информативен и може да се прилага с цел превенция от развитие или влошаване на съществуващ диабет, както и за изясняване на рисковете в семейството като цяло, което дава възможност за предпазване или ранно диагностициране и при най-младите членове на фамилията.

Тестът е последван от консултация и подробно резюме, имащи за цел изясняване на цялата информация на клиента. Анализират се анамнестичните данни, обсъждат се всички резултати и клиентът се насочва към подходящия специалист с цел изясняване на състоянието или проспективно проследяване на рисковете.

 

С КАКВО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО NGDiabetes?

 

·       Да определите риска от развитие на диабет

·       Да предприемете съответни стъпки за намаляване на риска

·       Да установи кои членове на семейството са изложени на евентуален риск и подлежат на препоръчително тестване

·       Да се реализира мониторинг на членове на семейства с фамилна история

·       Да се идентифицира причината за диабет в семейства

·       Да се изясни поставена диагноза

·       Да се насочите към подходящ специалист

·       Да се осъществи бързо начало на подходяща терапия

·       Да се промени настоящото лечение при нужда