ДНК изследване NGOncology
ДНК изследване NGOncology

Описание

Генетично изследване за определяне на предразположение към наследственионкологични заболявания, начини за превенция и установяване на ефективна терапия.

 

Наследствени онкологични заболявания:

·       Наследствен рак на гърдата и рак на яйчниците

·       Фамилна аденоматознаполипоза

·       Множествена ендокринна неоплазия

·       Наследствен неполипозисенколоректален карцином (синдром на Линч)

·       Синдром на Ли-Фраумени

·       Синдром на Кауден

·       Синдром на Пьотц-Йегерс

·       Болест на Фон Хипел-Линдау

·       Неврофиброматоза тип 1 и 2

·       Туберозна склероза тип 1 и 2

·       Ксеродермапигментозум

·       Анемия на Фанкони

·       Злокачествени хематологични заболявания.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ИЗСЛЕДВНЕТО NGOncology?

 

Изследването NGOncology на NutriGen се основава на таргетно секвениране с панел „Туморни болести“ (TruSightCancer, Illumina) чрез метода масивно паралелно секвениране (NGS). Тестът се различава от другите ни генетични изследвания, предлагани до момента, тъй като се извършва паралелен анализ на 94 гена, вместо на един или няколко. Гените са специално подбрани и са свързани с развитие на различни форми рак и ракови предразположения.

Тестът е високо информативен и може да се прилага с цел превенция от развитие или влошаване на съществуващи онкологични заболявания, както и за изясняване на рисковете в семейството като цяло, което дава възможност за предпазване от заболявания или ранното им  диагностициране и при най-младите членове на фамилията.

Тестът е последван от подробна консултация и подробно резюме, имащи за цел изясняване на цялата информация на клиента. Анализират се анамнестичните данни, обсъждат се всички резултати и клиентът се насочва към подходящия специалист с цел подробно изясняване на състоянието или проспективно проследяване на рисковете.

Целта на NGCardiology теста е да стане част от общото детайлно изследване и обгрижване на пациентите и клиентите на Нутриген. Мисията, която си поставяме, е да помогнем за превенция на тежки болести или да подобрим качеството на живот при вече отключено заболяване.

 

С КАКВО ЩЕ ВИ ПОМОГНЕ ИЗСЛЕДВАНЕТО NGOncology?

 

·       Да се определи рискът за развитие на определени видове ракови заболявания (на гърда, яйчници, простата, кожа, дебело черво и др.), както и някои доброкачествени тумори

·       Да се определи възможността за предаването на риска за развитие на злокачествено заболяване в следващите поколения

·       Да се определи дали има съществува риск и за други родственици

·       Да предостави пълна информация относно вашия резултат, последствията от него и възможностите за действие

·       Да осигури консултация със специалист в съответната област, ако е необходимо