NiftyPro
NiftyPro

Описание

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NIPT (неинвазивен пренатален тест)?

 

През последното десетилетие развитието в науката за генетиката и огромният напредък в генетичните технологии промениха способността ни да разбиране болестите, да диагностициране заболяването и да прилагаме ефективно лечение. Трансформирането в сферата на пренаталните изследвания, появана на нови ДНК-базирани неинвазивни пренатални тестове (NIPT) доведоха до въвеждането на много точна стратегия за скрининг на фетална анеуплоидия. При неинвазивния пренатален тест се използва епруветка с кръвна проба от бременна жена за анализ на безклетъчна фетална ДНК за фетални хромозомни състояния, като например синдром на Даун, синдром на Едуардс, които могат да доведат до увреждане на здравословното състояние на бебето.