ДНК изследване NGSport
ДНК изследване NGSport

Описание

Резултатите от NGSport са основа за създаването на тренировъчна програма, съобразена с особеностите на изследваното лице по отношение на издръжливост, податливост към травми и възможности за възстановяване.

NGSport е генетичен тест, който Ви дава информация за:

  • индивидуалната реакция към упражнения и диети;
  • избор на тренировъчни упражнения за оптимално здраве и физическо състояние;
  • прехабилитационни упражнения и хранителни стратегии с цел избягване на травми;
  • тренировъчни модели и приемане на хранителни вещества за оптимално време на възстановяване.

Генетика на тренировките

Голям процент от различията в спортния потенциал се дължат на генетични фактори. Доказано е, че генетичният потенциал определя от 50% до 70% от спортните успехи. Индивидуалните реакции към тренировка и упражнения (независимо дали са аеробни или анаеробни), бързина на възстановяване и склонност към травми, могат да бъдат поне частично обяснени от вариации в гените.

Въпреки очевидния факт, че всички ние сме различни, повечето тренировъчни програми следват почти еднаква формула: аеробни упражнения за сърдечносъдово здраве и намаляване на тегло и упражнения с тежести за мускулна сила и увеличаване на теглото. На база на научните открития през последните години обаче вече е известно, че за да се постигнат най-оптималните резултати от тренировките, съотношението между тренировки за издръжливост и сила трябва да бъде различно за различните хора, дори те да имат еднакви цели. Именно това разбиране определя ключовата роля на генетичните тестове като част от инструментариума, използван при изготвянето на тренировъчна програма, съобразена с индивидуалните особености на човека, за когото тя е предназначена.

NGSport в детайли

Генетичният тест NGSport Ви позволява да разберете кои са оптималните тренировъчни модели, които ще Ви помогнат да постигнете целите си. NGSport тества гени, свързани с три различни категории спортни постижения:

  • Частта „Сила и издръжливост“ изследва гени, в които са кодирани физиологични фактори като кръвообращение, контрол на кръвното налягане, сила, сърдечно-белодробен капацитет, специализация на типа мускулни влакна, сърдечен дебит, мускулен метаболизъм и адаптивност към тренировъчни режими. Всички тези фактори оказват влияние на способността за силови постижения и издръжливост.
  • Частта „Патология на сухожилията“ се фокусира върху гени, участващи в структурния интегритет на меките тъкани в тялото. Определени генетични вариации определят степента на предразположение към травми на сухожилията (вкл. на ахилесовото сухожилие), също както и към патология на връзките, хрущялите и костите.
  • Гените, изследвани в частта „Възстановяване“, са най-добрият пример в този набор от гени за това, че грижата за здравето и физическото състояние на атлетите трябва да е комбинация от добри тренировъчни практики и хранителен режим. Тестваните тук гени определят предразположението на тялото към възпаление и стрес, причиняван от свободни радикали, което може да означава, че има нужда от по-специализиран хранителен режим, също както и от по-дълги периоди на възстановяване между упражнения и тренировки.

Видими резултати

Спортните успехи са резултат от сложна смесица между влиянието на фактори от генетиката и околната среда. NGSport показва как генетичните вариации си взаимодействат с упражненията, диетата и факторите от заобикалящата среда и оказват влияние върху потенциала на даден човек към издръжливост или силови упражнения, към податливостта му към травми и към възможностите му за възстановяване.