Деменция - профилактика и лечение
default image
Деменция - профилактика и лечение

Резултатите от последните научни изследвания показват, че безсимптомният стадий на деменцията, ко...

Деменцията е неврологично заболяване и може да бъде обект на профилактика
default image
Деменцията е неврологично заболяване и може да бъде обект на профилактика

Доц. Д-р Петя Минева, дм, Специалист по нервни болестиДоплерова сонография, клинична невропсихоло...

Публикации

Деменция - профилактика и лечение
Публикация
Деменция - профилактика и лечение
Деменцията е неврологично заболяване и може да бъде обект на профилактика
Публикация
Деменцията е неврологично заболяване и може да бъде обект на профилактика