Последователи
д-р Ренета  Тончева
д-р Ренета Тончева
Общопрактикуващ лекар
д-р Диана Митева
д-р Диана Митева
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Албена  Антимова
д-р Албена Антимова
Нервни болести / Неврология
Валентина Ст. Димитрова
д-р Мариелла Михайлова
д-р Мариелла Михайлова
Общопрактикуващ лекар
д-р Живко Капитанов
д-р Анелия Петкова
д-р Анелия Петкова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Лидия Филкина
д-р Лидия Филкина
Общопрактикуващ лекар