Описание

СБАЛИПБ „Проф. Ив.Киров” – София е Специализирана болница по инфекциозни и паразитни болести. В лечебното заведение се оказва висококвалифицирана медицинска помощ в областта на инфекциозните, паразитни и тропически болести. Тук се намират най-голямото отделение в страната за пациенти с придобита имунна недостатъчност, както и единствената у нас детска инфекциозна клиника. На базата на болницата е разположена Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина към МФ на Медицински Университет – София.

В актуалната структура на болницата влизат три клиники с 5 отделения, приемно и образно отделение и три специализирани лаборатории:

Първа клиника с интензивен сектор /за лечение на невроинфекции, покривни и трансмисивни инфекции/

Втора клиника

  1. Отделение за вирусни хепатити, чревни инфекции и паразитни болести
  2. Отделение за болни с придобита имунна недостатъчност

Трета клиника

  1. Първо детско отделение с интензивен сектор
  2. Второ детско отделение

Отделение образна диагностика

 Приемно-диагностично отделение

Паразитологична, микробиологична, клинична лаборатории

Болницата разполага със специалисти по инфекциозни болести, медицинска паразитология, педиатрия, микробиология, детска кардиология, рентгенология, клинична лаборатория.