Първа клиника
Първа клиника

Описание

Отделение за лечение на невроинфекции, контагиозни, покривни и капкови инфекции с интензивен сектор.

Клиниката е разположена на 1-ви етаж в Северен павилион на болницата; акредитирана за трето ниво на компетентност. Разполага с боксова система за изолиране и с интензивен сектор с мониториране на болните и дистанционно наблюдение чрез дигитални камери от медицинския персонал. Лекуват се болни с невроинфекции, силно заразни (контагиозни) и покривни инфекции. Някои тежко протичащи паразитни болести. Клиниката се ръководи от професор, а отделението от специалист по инфекциозни и детски болести. 

Обучават се студенти, стажант-лекари, специализанти.

Водещи специалисти: проф. М. Тихолова, д-р М. Славова, д-р Е. Александрова, д-р М. Илиева, д-р В. Кръстев, д-р Т. Вълков.

1000, София, България, София, бул. Акад. Ив. Ев. Гешов" 17 Северен павилион
+35929023700