Трета клиника - първо и второ детско отделение

Трета клиника - първо и второ детско отделение

, България, Северен и Южен павилион, 2 ет.
+35929023700