За нас

Полезни съвети за здравословен начин на живот и хранене, ефективен контрол и самоконтрол на диабета, профилактика на диабетните усложнения...
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2017
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2017

Публикации

КРАТКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТА С ДИАБЕТ
КРАТКО УЧИЛИЩЕ ЗА ПАЦИЕНТА С ДИАБЕТ
Статия
С диабет можем да живеем нормално, активно и достатъ...
Статия
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОРАТА С ДИАБЕТ - http://www.badiabet.com/bg/polezno/191-2012-01-06-10-10-13.html
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
Правата ми като диабетик - полезни линкове, статии, публикации и статии за ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И СОЦИАЛНИТЕ ПРИДОБИВКИ на хората с диабет и на хората с увреждания в България - (Моля да видите и всички следващи публикации на сайта в тази секция, за да добиете пълна информация...! Освен това трябва да отчетем, че нормативната база в България се променя непрекъснато и трябва да търсим ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ на документите, които ни интересуват!...) -
Вижте още
Правата ми като диабетик
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
ДИАБЕТ  И  САМОРЕГУЛАЦИЯ  НА  ИНСУЛИНОВИТЕ  ДОЗИ  -  само при интензифицирано лечение с инсулини или инсулинови аналози!Тези таблици за саморегулация на инсулиновата доза за нормализиране на моментната кръвна захар (адаптирани към различните инсулини) прилагам лично повече от 20 години.  Аз съм много доволен от тях, защото всяко отклонение от нормалните стойности на кр. захар (4 - 7 ммол/л.)  бързо се връща в норма - чрез Коригиращите дози инсулин и различното време за изчакване от инжекцията до храненето...Като пациент аз нямам право да давам медицински съвети - само Ви препоръчвам  да обсъдите подходящата (за Вашето лечение!)  табличка с лекуващия Ви ендокринолог и да спазвате стриктно НЕГОВИТЕ указания!  Всяко лечение е индивидуално и зависи от хиляди специфики на индивида, организма и средата! Тук са дадени само някои основни препоръки.Това е мое лично мнение и споделяне на личен опит (като пациент) и не обвързва по никакъв начин БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ. ВАЖНО:     НЕ ПРИЛАГАЙТЕ ТАБЛИЦИТЕ БЕЗ ЛЕКАРСКИ КОНТРОЛ !!!
Вижте още
Училище за диабет dashboard.own_post_posted
2016
РЪКОВОДСТВО НА ДИАБЕТИКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА "УСЛОВНО ЗДРАВЕ" - автор:  професор  Мария Дамянова  (Поклон пред светлата й памет!) Издадено е вече три пъти от БЪЛГАРСКА  АСОЦИАЦИЯ  ДИАБЕТ  и се разпространява безплатно на хората с диабет от всички наши Регионални Информационно - консултативни центрове (РИКЦ на БАД) в страната - (Много полезно кратко ръководство за живот с диабета, което съдържа богата информация и ценни съвети за контрол над ДИАБЕТА.  Може да се свали като PDF файл.) 
Вижте още