За нас

„Медицински център - Русе” ЕООД е лечебно заведение за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ. Той е създаден с цел да се осигури свободен и разширен достъп на пациентите до висококвалифицираните специалисти на „МБАЛ-Русе” АД, които са с доказан професионализъм и голяма част от тях са с по две клинични специалности (основна и профилни).
 

По-голямата част от кабинетите са разположени в Терапевтичния блок (стара сграда)на болницата; дру­ги, поради спецификата на заболяванията, са разкрити към някои от профилираните отделения.

„Медицински център - Русе” ЕООД има сключен договор със Здравната каса за извършване на консултативни прегледи, рентгенови, високоспециализирани и други здравни услуги.

Центърът разполага със съвременна, високоспециализирана прецизна апаратура за диагностично уточняване: компютърен томограф, дигитални рентгенови апарати, ехограф, ехокардиограф, холтери (за ЕКГ и за кръвно налягане),доплер-сонограф, електроенцефалограф, електромиограф, ларингостробоскоп.

Прегледи и изследвания на пациенти без направления за специалист, както и на здравно неосигурените лица се извършват в „МЦ-Русе” ЕООД срещу заплащане според ценовата листа на здравните услуги на центъра.

„Медицински център - Русе” ЕООД има разрешение за оказване на високоспециализирана диагностично – консултативна извънболнична помощ по следните специалности, част от които единствени за Русенска област:

Ендокринология – д-р Ангелина Киселова; тел. 082/887386

Кардиология – д-р Христо Босев; тел. 082/887319

Неврология – д-р Галина Еневска; тел. 082/887303

Неврология и невропсихология – д-р Нели Петрова, дм; тел. 082/887388

Неврохирургия – д-р Димитър Нешев; тел. 082/887432

Образна диагностика – д-р Емилия Каракашева; тел. 082/887339

Оториноларингология – д-р Тихол Мустаков,д-р Цветан Данев; тел. 082/887209

Педиатрия – д-р Паулина Алексиева; тел. 082/887304

Педиатрия и детска кардиология – д-р Султана Петрова; тел. 082/887304

Хирургия – д-р Йонка Костова, д-р Илиян Георгиев; тел: 082/887311.

В „Медицински център – Русе“ ЕООД се извършват високо-специализирани дейности:

Ехокардиография – д-р Искрена Пенчева; тел. 082/887271д-р Пенка Каменова; тел. 082/887316

ЕКГ Холтер мониториране, 24-часово мониториране на артериално налягане, сърдечно-съдов тест с натоварване - д-р Искрена Пенчева; тел. 082/887271

Електроенцефалография – д-р Нели Петрова, дм; тел.082/887265, 082/887472

Електромиография – д-р Иван Лисичков, тел. 082/887253

Евокирани потенциали - д-р Иван Лисичков; тел. 082/887253

Доплерова сонография на мозъчни съдове – д-р Красимира Петрова,тел. 082/887473, 082/887400

Ларингостробоскопия – д-р Тихол Мустаков, тел. 082/887209

Трансфонтанелна ехография – д-р Паулина Алексиева; тел. 082/887304

Образна рентгенова диагностика – д-р Емилия Каракашева; тел. 082/887339д-рЦецка Петкова; тел. 082/887483

В „МЦ-Русе” ЕООД се извършва диспансеризация на определени контингенти, експертиза на работоспособността и други медико-биологични инструментални изследвания и дейности.