Главна страница

За нас

Списък на частните здравно-осигурителни фондове, с който работи лаборатория Рамус, и условия за прием на пациенти

Списък на фондовете

 • ЗФ „ДАЛЛ БОГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД
 • ОЗОФ “ДОВЕРИЕ”
 • „ДОМ ЗДРАВЕ” АД
 • ЗОК „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД
 • ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД
 • „ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД
 • „ЮНАЙТЕД ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД
 • ЗОК „ ФИ ХЕЛТ” АД
 • ЗОФ „ХИПОКРАТ” АД
 • ЗОФ „МЕДИКО-21” АД
 • ЗОФ „ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД

Условия за прием на пациенти

ЗФ „ДАЛЛ БОГ ЖИВОТ И ЗДРАВЕ” ЕАД
ОЗОФ “ДОВЕРИЕ”
ЗОК „ ФИ ХЕЛТ” АД
ЗОД „ХИПОКРАТ” АД
ЗОФ „МЕДИКО-21” АД
„ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ” АД
ЗОФ „ЕВРОИНС ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД
Пациентите от изброените центрове се приемат срещу:
1.Представена валидна карта (проверява се датата на валидност).
2.Лабораторен фиш с назначения от лекар /бланката за изследване трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да бъдат в съответствие с насочващата диагноза посочена от лекуващия лекар.
Валидността на картата се проверява на място в манипулационната на СМДЛ „Рамус” ООД и върху бланката за изследване се изписват:
- здравноосигурителният номер
- валидност на картата;
- пакетът, за който е осигурен пациента

Пациентът не дължи потребителска такса.
Пациентът дължи такса за микробиологично изследване, когато от лабораторията му е предоставен тампон с транспортна хранителна среда. Валидните документи дават възможност да бъдат проведени всички назначени от лекар тестове.

ЗОК „БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ” АД
Пациентите се приемат срещу:
1.Представена валидна карта (проверява се датата на валидност).
2.Лабораторен фиш с назначения от лекар /бланката за изследване трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да бъдат в съответствие с насочващата диагноза посочена от лекуващия лекар /.
Валидността на картата се проверява на място в манипулационната на СМДЛ „Рамус” ООД и върху бланката за изследване се изписват:
- здравноосигурителният номер
- валидност на картата;
- пакетът, за който е осигурен пациента /в зависимост от пакета се определят лабораторните тестове, които може да се изработят/.
Базов пакет - хематология,коагулация и биохимия;
Разширен пакет - хематология, коагулация, микробиология,биохимия и хормони;
Луксозен пакет - всички тестове работени в лабораторията;

Пациентът не дължи потребителска такса.
Пациентът дължи такса за микробиологично изследване, когато от лабораторията му е предоставен тампон с транспортна хранителна среда. Валидните документи дават възможност да бъдат проведени всички назначени от лекар тестове, като те са съобразени с пакета, за който е осигурен пациент.

ЗОД „БУЛСТРАД ЗДРАВЕ” АД
Пациентите се приемат срещу:
1.Представена валидна карта (проверява се датата на валидност).
2.Лабораторен фиш с назначения от лекар / бланката за изследване трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да бъдат в съответствие с насочващата диагноза посочена от лекуващия лекар/
Валидността на картата се проверява на място в манипулационната на СМДЛ „Рамус” ООД и върху бланката за изследване се изписват:
- здравноосигурителеният номер,
- валидност на картата;
- пакета, за който е осигурен пациентът /в зависимост от пакета се определят лабораторните тестове, които могат да бъдат проведени/
Базов пакет - хематология, коагулация, химично изследване на урина и седимент;
Разширен пакет - хематология, коагулация, микробиология, биохимия, хормони /без ТАТ,МАТ/;
Луксозен пакет - всички тестове работени в лабораторията.

Пациентът не дължи потребителска такса.
Пациентът дължи такса за микробиологично изследване, когато от лабораторията му е предоставен тампон с транспортна хранителна среда. Валидните документи дават възможност да бъдат проведени всички назначени от лекар тестове, като те са съобразени с пакета, за който е осигурен пациента.

ДОМ „ЗДРАВЕ” АД
Пациентите се приемат в лабораторията срещу:
1.Представена валидна карта (проверява се датата на валидност).
2.Лабораторен фиш с назначения от лекар /бланката за изследване трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да бъдат в съответствие с насочващата диагноза посочена от лекуващия лекар/.
Пациентът, се приема за иследване, само ако е предварително координиран от Националния координационен център на ДОМ „ЗДРАВЕ” АД, като посочва името на координатора, който го изпраща.
Валидността на картата се проверява на място в манипулационната на СМДЛ „Рамус” ООД и върху бланката за изследване се изписват:
- здравноосигурителният номер;
- валидност на картата;
- пакетът, за който е осигурен пациента;
- името на координатора;

Пациентът не дължи потребителска такса.
Пациентът дължи такса за микробиологично изследване, когато от лабораторията му е предоставен тампон с транспортна хранителна среда.
Валидните документи дават възможност да бъдат проведени всички назначени от лекар тестове, като те са съобразени с пакета, за който е осигурен пациента..

„ЮНАЙТЕД ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ” ЕАД
Пациентите се приемат в лабораторията срещу:
1.Представена валидна карта (проверява се датата на валидност).
2.Лабораторен фиш с назначения от лекар /бланката за изследване трябва да бъде подписана и подпечатана от лекуващ лекар и назначените изследвания да бъдат в съответствие с насочващата диагноза посочена от лекуващия лекар/.
Здравноосигурителните права на осигуреното лице задължително се проверяват на сайта на фонда или на телефони 070018008, 8625005, преди да бъдат извършени лабораторните изследвания. В случай, че проверка не може да се осъществи, пациента заплаща направените разходи.
Валидността на картата се проверява на място в манипулационната на СМДЛ „Рамус” ООД и върху бланката за изследване се изписват:
- здравноосигурителеният номер;
- валидност на картата;
- пакета, за който е осигурен пациентът.

Пациентът не дължи потребителска такса.
Пациентът дължи такса за микробиологично изследване, когато от лабораторията му е предоставен тампон с транспортна хранителна среда.
Валидните документи дават възможност да бъдат проведени всички назначени от лекар тестове, като те са съобразени с пакета, за който е осигурен пациента.

В случай на установени нередности в документацията на осигурените лица и при представяне на документи, неотговарящи на изискванията на съответните здравноосигурителни фондове, пациентите заплащат лабораторните тестове по действащия ценоразпис на СМДЛ „РАМУС”, като им се издава финансов документ (фактура или касов бон) за направените разходи.