За нас

Всички видове тестувания Определяне на чувствителност към козметика, антибиотици, професионални алергени, миещи препарати и др.

АСМП"Алергология и клинична имунология"

 • Всички видове тестувания
 • Определяне на чувствителност към козметика, антибиотици, професионални алергени, миещи препарати и др.
 • Извършва тестувания с упойки, зъбни анестетици и материали за зъбни протези и медикаменти за локално зъболечение
 • Подготовка за операции и предоперативно тестуване
 • Подготовка за имунизации на деца и възрастни
 • Изготвяне на индивидуален лечебен план на пациента
 • Изследване на клетъчен имунитет и блокиращи антитела
 • Експресно изследване на кръвна захар, холестерол и триглицериди
 • Провеждане на имунотерапия и контрол
 • Лечебни, диагностични и профилактични инхалации с професионален инхалатор
 • Изследване на носен секрет за еозинофили
 • Диференциално броене на еозинофили и кръвни елементи
 • Контрол и терапия на бронхиална астма при деца и възрастни
 • Пикфлоуметрия
 • Ринофлоуметрия
 • Спирометрия