Описание

БАЛИ e "сдружение в обществена полза", насочено към създаване на конструктивен диалог между регулаторните институции, акадмичната общност и индустрията; усъвършенстване на квалификацията и професионалната компетентност на своите членове; подпомагане научно-изследователската и регулаторна дейност.