Последователи
маг.-фарм. Петя Йорданова  Иванова
маг.-фарм. Петя Йорданова Иванова
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р Елия Костова
д-р Елия Костова
Вътрешни болести
д-р Лилия  Памукова
Д-р Сотир Давидков Сотиров
Д-р Сотир Давидков Сотиров
Пневмология и фтизиатрия
Лъчезар  Златев
Георги Георгиев Георгиев
д-р Пламен  Топалов
Росица Ангелова Диколакова
Илиян Димитров
Илиян Димитров
Студент по фармация
доц. Владимир Гончев, дм
доц. д-р Делян Пенев Делев, дм
маг.-фарм. Александра Тошева
1 2