Описание

Здрави без лекарства е страница, която споделя избрани и изпитани методи за алтернативни начини за лечение или поддържане на човешката физика и психика във възможно най-добра кондиция