Описание

Компютърно изследване на зрителната острота; биомикроскопия; офталмоскопия; безконтактна тонометрия; компютърна периметрия; пахиметрия; флуоресцеинова ангиография; ОСТ/очен скенер/; авторефрактометрия; кератометрия; екстракция на чуждо тяло; проба на Шимер; епилация на мигли и др

Очен медицински център Хасково е основан в началото на 2015г.

Мисията на екипа е да предостави модерно европейско обслужване, както от медицинска така и от технологична гледна точка, съобразено с българската пациентела. ОМЦ Хасково работи с НЗОК, както и на

частен прием.

В центъра се извършват множество високоспецилизирани дейности единствени

за региона като – лзертерапия при диабетнаретинопатия, очна кохерентна томография,

флоуресцеионова ангелография и др.

Снимки. ОМЦ Хасково.