Описание

Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост е част от най-голямата верига лечебни заведения в България. Благодарение на високо технологичната апаратура, богатия опит на нашите утвърдени специалисти и комфортната болнична база, ние предоставяме най-добрите условия за лечение на пациентите ни. Наш основен приоритет са развитието на медицинските услуги и всекидневните усилия за повишаване нивото на знания и умения на екипите.

 

В болницата са обособени клиники по Медицинска онкология, Лъчелечение и радиохирургия във всичките им разновидности, както и клиники по Нуклеарна медицина, Образна диагностика, Обща и Клинична патология, Гастроентерология с модерен сектор за енодоскопски процедури. На територията на лечебното заведение има обособен Диагностичен център с широк профил от специалности, клинична лаборатория и болнична аптека.

 

Аджибадем Сити Клиник Младост е оборудвана с 3 апарата за лъчелечение от най-висок клас, един от които е за брахитерапия. Центърът развива пълния обем високотехнологична образна диагностика – 1,5 Тесла Магнитен резонанс, 128-срезов Компютър томограф, както и нуклеарна медицина, включваща други два свръхмодерни хибридни апарата за диагностика на онкологични заболявания – SPECT/CT и PET/CT. Внедрена е и първата за България дигитална 3-измерна мамография с томосинтез, която се превръща в “златен стандарт” в света за диагностика на заболяванията на млечната жлеза. 

 

Болницата е акредитирана с международния стандарт за качество и безопасност в здравеопазването – Joint Commission International (JCI). Болницата разполага със собствен обособен безплатен паркинг и се намира на удобна и достъпна локация.

 

Може да се свържете с нас и нашите специалисти чрез:

 

 

За да научавате повече актуални новини за нас, последвайте ни в: 

 

Facebook @AcibademCityClinicMladostHospital

Youtube @AcibademCityClinicMladost

 

 

 

 

 

 

 

Вграждане на видеоклип