Последователи
д-р Виолета Цветкова
Диляна Бойчева
Диляна Бойчева
Организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика
д-р Наталия Терзиева
д-р Анелия  Мишева
д-р Анелия Мишева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Боряна Великова
д-р Боряна Великова
Ендокринология и болести на обмяната
Ivo  Andreev