Клиника по Нуклеарна медицина
Клиника по Нуклеарна медицина
1000, София, България, Цариградско шосе 66А