д-р Силвия Михайлова
д-р Силвия Михайлова
Нервни болести / Неврология
д-р Мария Бедринова
д-р Мария Бедринова
Акушерство и гинекология
д-р Евелина Ангелова Минчева
д-р Нели Николова
д-р Нели Николова
Очни болести / Офталмология
д-р Господин Игнатов
д-р Господин Игнатов
Гастроентерология
доц. Владимир Гончев, дм
Ваня Гюлина ПР-експерт
Ваня Гюлина ПР-експерт
Специалност различна от изброените
1 2 3