Аптека Фрамар 1, гр. Свиленград
Аптека Фрамар 1, гр. Свиленград

Описание

Намира се на удобно за клиентите място с възможност за паркиране, близо до поликлиниката в града.
6500, Свиленград, България, ул. "Г. Кирков" № 1Б
+35937971991