За нас

Tevadaptor When Safety and Simplicity Click Tevadaptor е затворена система за безопасно разтваряне и приложение на токсични лекарства от различно естество.

Tevadaptor системата минимализира риска от изложение на медицинският персонал, който приготвя опасни (токсични) медикаменти и елиминира риска от случайни убождания с иглите с които конвенционално се приготвят медикаменти за приложение, чрез система за вливане. 

Чрез системата един медикамент, чието съдържание е в определено количество, и ако няма нужда да се използва целия, до настоящият момент, тази част, която не е необходима се унищожава. По такъв начин няма пълноценно използване на всички медикаменти за венозно приложение, особено скъпоструващите медикаменти. Сега при наличие на такъв продукт, един флакон може да разтвори и разтвореното лекарство да се използва в пълния му обем до 28 дни от момента на отварянето.

Дизайнът на Tevadaptor системата е ергономичен и лесен за употреба, което изисква минимално време за обучение на персонала, който ще работи с този продукт.

Tevadaptor системата съдържа следните компоненти:

  • Vial Adaptor
  • Syringe Adaptor
  • Connecting Set
  • Luer Lock Adaptor
  • Spike Port Adaptor
  • Infusion Set 180 cm

Стандартната Tevadaptor система съдържа Vial Adaptor, Syringe Adaptor и Sets.

Tevadaptor Vial Adaptor

Vial Adaptor се предлага с различни размери: 20 mm и 28 mm и има конвертър за 13 мм-ови капачки от флакони.
Tevadaptor Vial Adaptor се слага на флакона с лекарството, за да може съдържанието да се придвижва в затворената система - Tevadaptor системата.Vial Adaptor отговаря на всички стандартни 20 мм капачки на флакони с лекарства. Ако е необходим компонент за 13 мм капачка на флакон, може да се използва Vial Converter ring. Vial Converter ring конвертира от 13 mm до 20mm капачки и премахва необходимостта от различен размер Vial Adaptor. Това представлява просто решение за различните типове флакони, намалява количеството материали в една болница(болнична аптека), намалява вероятността от грешка и намалява разходите.

Tevadaptor syringe Adaptor

Tevadaptor Syringe Adaptor отговаря на стандартните спринцовки. По такъв начин превръща спринцовката в затворена система за безопасно смесване и прилагане на опасни (токсични) лекарства.

Syringe Adaptor може да бъде свързан с Vial Adaptor, Connecting Set, Spike Port Adaptor, Infusion Set 180cm или Luer Lock Adaptor. Позволява безопасно да се транспортира лекарството от флакона до банката или до тръбата за венозен път.

Tevadaptor dashboard.own_post_posted
2016
Tevadaptor dashboard.own_post_posted
2016
Медицински изделия и консумативи
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА на TEVADAPTOR Система за разтваряне и пре...
Публикация

Публикации

СЗО публикува списъка с медикаменти, които са вредни за човешкото здраве
СЗО публикува списъка с медикаменти, които са вредни...
Статия
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА на TEVADAPTOR Система за разтваряне и прехвърляне на лекарства с филтър TOXI-GUARD®
УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА на TEVADAPTOR Система за разтва...
Статия
Tevadaptor dashboard.own_post_posted
2016
Медицински изделия и консумативи
Трябва да вървим по пътя на останалите европейски държави
Публикация
Tevadaptor dashboard.own_post_posted
2016
Медицински изделия и консумативи
Tevadaptor
Публикация