За нас

Аптека Авицена - гр. Айтос има сключен договор с НЗОК.

В аптека Авицена се предлагат лекарства за лечение на редки заболявания; лекарства за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания; лекарства за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти, както и лекарства, отпускани на военноинвалиди и военнопострадали. В аптека Авицена се приготвят лекарства по лекарско предписание /екстемпорални форми/. Тук ще намерите диетични храни и медицински изделия за специални медицински цели.