Неджибе Рамадан
Неджибе Рамадан
Студент по фармация
Д-р Линда  Стоянова
Д-р Линда Стоянова
Гастроентерология
Деница Добрева- Евлогиева
Деница Добрева- Евлогиева
Специалност различна от изброените
Д-р Сабие Коренарска
Д-р Сабие Коренарска
Акушерство и гинекология
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
Кристиана Ярославова
Кристиана Ярославова
Студент по обществено здраве