За нас

Извършват се прегледи на деца от 0 до 18г Ехография на коремни органи .При необходимост лечение на обструкции чрез провежздане на инхалации.Провежда се детска консултация на кърмачета.Обучение за правилно захранване на кърмачето.