Описание

Центърът е открит през 1999г. Разполага със съвременна апаратура за диагностика и лечение на заболявания от почти всички области на медицината. Прилага авангардна методика за лечение на шум в ушите с Profilaser. От 2016г. функционира ехографски апарат от най-висок клас за ултразвукова диагностика.