За нас

Белодробни заболявания пневмония астма ХОББ гнойно - възпалителни заболявания туберкулоза и последствия от нея функционално изследване на дишането с Бронходилативен тест хронична дихателна недостатъчност