За нас

Консултации и лечение на деца от 0 до 18 години

Детски кабинет "Здравко"

1. Работи със здравната каса
2. Консултации и лечение на деца от 0 до 18 години
3. Консултации и лечение на деца с неврологични заболявания
4. Детска консултация и оценка на физическото и невропсихическо развитие
5. Ехография на коремни органи
6. Ехография на централна нервна система(трансфонтанелна ехография) на деца до една година
7. Инхалаторно лечение (при необходимост)