Главна страница

За нас

Отделение по Обща, Мини-инвазивна и лапароскопска хирургия

Лапароскопско лечение на всички видове хернии на предна коремна стена (ингвинални хернии - TAPP, TEP), следоперативни хернии и евентрации.

Лапароскоски анти-рефлукси операции при ГЕРБ, Хиатални хернии

Лапароскоско лечение на Ахалазия

Лапароскопски операции при дебелочревни тумори - дясна, лява хемиколектомии

Лапароскопски операции при тумори на ректума (вкл ниско разположени тумори) - предна резекция, ниска предна резекция; лапароскопка ампутация на ректум (Майлс, Milles operation)

Лапароскопсха хирургия на жлъчните пътища (камъни в жлъчен мехур, в общия жлъчен канал) Отделението разполага с Ендоскопска апаратура (дуоденоскоп) и извършва рутинно при строги показания - ЕРХПГ (ЕРЦП, ERCP) с възможност за папилотомия, екстракция на конкременти, както и поставяне на билиарни протези.

Лапароскопска чернодробна хирургия - биопсии, премахване на метастази, сегментни резекции

Лапароскопско лечение при заболявания на слезката (далака)

Лапароскопско лечение при тумори на надбъбрека

Отделението по хирургия извършва целия набор от конвенционални оперативни намеси от областта на Общата и коремна хирургия.

Отделението е специализирано също в сферата на аноректална хирургия - най-съвременни методи на лечение на 

1. Остра и хронична анална фисура

2. Анални и перианални абсцеси

3. Анални и перианални фистули

4. Хемороиди

В отделението се извършват рутинно ендоскопски изследвания на горен и долен гастроинтестинален тракт - както диагностични ГАСТРОСКОПИИ и КОЛОНОСКОПИИ, така и интервенционални - Полипектомии (премахване на полипи от стомах и дебело черво), спиране на кръвотечение от кървяща язва, ендоскопско ЛИГИРАНЕ НА ВАРИЦИ НА ХРАНОПРОВОДА; Протезиране на хранопровод; поставяне на перкутанна ГАСТРОСТОМА - PEG; ЕРЦП (ЕРХПГ) при запушване на жлъчни пътища с отстраняване на камъни; Билиарен дренаж с поставяне на протези и др. 

Всички ендоскопски манипулации се извършват под УПОЙКА и с участието на опитен анестезиолог.

От
29.2.2016
До
6.3.2016
Информация за ПАЦИЕНТИ...
Информация за ПАЦИЕНТИ...

Какво представлява хроничния калулозен холецистит (камъни в жлъчката)?Хроничният холецистит е про...

Публикации

Информация за ПАЦИЕНТИ...
Информация за ПАЦИЕНТИ...
Публикация
Информация за ПАЦИЕНТИ...
Информация за ПАЦИЕНТИ...
Публикация
Информация за ПАЦИЕНТИ...
Информация за ПАЦИЕНТИ...

Какво представлява хроничния калулозен холецистит (камъни в жлъчката)?Хроничният холецистит е про...

Информация за ПАЦИЕНТИ...
Информация за ПАЦИЕНТИ...

Диафрагмална херния (ХИАТАЛНА ХЕРНИЯ)Какво представлява диафрагмата?Диафрагмата е мускул, разделя...

Събития

СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
СЕДМИЦА НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ
Събитие
https://www.youtube.com/watch?v=chPaqD7JpPo
спинална анестезия при операция на...
Дейност на Отделението по Хирургия на УМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Дейност на Отделението по Хирургия на УМБАЛ Св. Иван Рилски, София

От началото на 2016 г. в Отделението по Хирургия на УМБАЛ "Св. Иван Рилски" София са извършени бл...

За отделението...
За отделението...

Стремим се към съвършенство в хирургичното изкуство и високо качество на медицинската услуга“Thin...

https://www.youtube.com/watch?v=JW0p2xf9Rxw
vustanoviavane sled operacia na he...
Отделение по ХирургияУМБАЛ Св. Иван Рилски, София