д-р Жасмина Бахметиева
д-р Жасмина Бахметиева
Кожни и венерически болести
д-р Златка  Тодорова
д-р Златка Тодорова
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Мария Ангелова, дм
доц. Мария Ангелова, дм
Акушерство и гинекология
доц. Господин  Игнатов
доц. Господин Игнатов
Гастроентерология
Христина Георгиева
д-р Дарина Михайлова
д-р Дарина Михайлова
Клинична лаборатория
Христо Кръстев
Христо Кръстев
Клинична фармация
Моника  Деянова Петкова
Камена Димитрова Талева
1 2