Последователи
д-р Жасмина Бахметиева
д-р Жасмина Бахметиева
Кожни и венерически болести
д-р Златка  Тодорова
д-р Златка Тодорова
Физикална и рехабилитационна медицина
доц. Мария Ангелова, дм
доц. Мария Ангелова, дм
Акушерство и гинекология
д-р Господин Игнатов
д-р Господин Игнатов
Гастроентерология
маг.-фарм. МИМИ АНГЕЛОВА
Ваня  Цанкова
д-р Румен Иванов Тонев
д-р Румен Иванов Тонев
Авиационна медицина
Христина Георгиева
д-р Дарина Михайлова
д-р Дарина Михайлова
Клинична лаборатория
Христо Кръстев
Христо Кръстев
Клинична фармация
1 2