Последователи
д-р Марияна  Иванова
д-р Марияна Иванова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Саня Любенов
д-р Саня Любенов
Акушерство и гинекология
Кристина  Диянова Цветкова
Антония Ганчева
д-р Василена Манолова
д-р Василена Манолова
Акушерство и гинекология
Деси Живкова Ценова
Деси Живкова Ценова
Студент по медицина
Ваня  Цанкова
д-р Якуб  Фаиков Делиибрямов
Александър Стоичков
Александър Стоичков
Студент по обществено здраве
маг.-фарм. МИМИ АНГЕЛОВА
д-р Владимир Тенчев Стамболов, дм
д-р Владимир Тенчев Стамболов, дм
Анестезиология и интензивни грижи
1 2 3