За нас

В лабораторията се извършва патолого-анатомична диагностика в акушерството, гинекологията, микропедиатрията и мамологията