Описание

В рамките на проект H-CARE ще се проведе обучение на консултанти по продажба на помощни технически средства и хранителни добавки. Формата на учене е дистанционна чрез електронна обучителна платформа. В рамките на пилотната фаза по проекта обучението ще бъде безплатно за всички одобрени кандидати.