Последователи
Д-р Yuliyan  Kirov
Д-р Yuliyan Kirov
Кардиология
д-р Елица Михайлова
д-р Адриана Крумова Маркова
д-р Адриана Крумова Маркова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Мариела Димитрова
Д-р Мариела Димитрова
Кожни и венерически болести
Силвия Анастасова
Даниела Траянова
Даниела Траянова
Студент по медицина
Елица Стефанова
Елица Стефанова
Студент по медицина
д-р Дияна Петрова
Боряна Михайлова
Боряна Михайлова
Студент по фармация
1 2 3 4