За нас

Регионална здравна инспекция Стара Загора е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Старозагорска област.

Регионална здравна инспекция Стара Загора е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Старозагорска област. Сайтът на РЗИ Стара Загора е насочен РЗИ-Стара Загора към всички вас: медицински специалисти и граждани.

В него вие можете да намерите информация за всички предоставяни от нас административни услуги и процедури за административно обслужване.

Сайтът на РЗИ Стара Загора дава възможност за достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

В сайта на РЗИ Стара Загора можете да подадете сигнал за установена от вас корупционна практика, да изтеглите необходимите ви образци от документи, формуляри и инструкции.

Тук ще намерите информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ - имунизационен, КАБКИС, консултативен кабинет за профилактика на зависимости и борба със стреса, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

В този сайт можете да получите информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната. Очакваме Вашите идеи, предложения и препоръки към нашата работа, ще бъдем благодарни, ако отделите от времето си, за да попълните разработената от нас анкетна карта.

РЗИ - Стара Загора създаде публикация
2016
ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година
default image
ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година

ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ следва да попълнят и предадат в РЗИ Стара Загора ...

Екип

Публикации

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година
Публикация
ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година