За нас

Регионална здравна инспекция Стара Загора е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Старозагорска област.

Регионална здравна инспекция Стара Загора е административна структура на Министерството на здравеопазването, която организира и осъществява държавната здравна политика на територията на Старозагорска област. Сайтът на РЗИ Стара Загора е насочен РЗИ-Стара Загора към всички вас: медицински специалисти и граждани.

В него вие можете да намерите информация за всички предоставяни от нас административни услуги и процедури за административно обслужване.

Сайтът на РЗИ Стара Загора дава възможност за достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

В сайта на РЗИ Стара Загора можете да подадете сигнал за установена от вас корупционна практика, да изтеглите необходимите ви образци от документи, формуляри и инструкции.

Тук ще намерите информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ - имунизационен, КАБКИС, консултативен кабинет за профилактика на зависимости и борба със стреса, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

В този сайт можете да получите информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната. Очакваме Вашите идеи, предложения и препоръки към нашата работа, ще бъдем благодарни, ако отделите от времето си, за да попълните разработената от нас анкетна карта.

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година
ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година

ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ следва да попълнят и предадат в РЗИ Стара Загора ...

Екип

Публикации

ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година
ОТЧЕТНА КАМПАНИЯ 2015 година
Публикация