Главна страница

За нас

Консултативен кабинет за профилактика на зависимости и борба със стреса

Работно време на кабинета:

всеки работен ден
от 8:30ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч.

Дейност на кабинета

От 30.05.2005г. към дирекция “Опазване на общественото здраве“ бе разкрит Кабинет по профилактика на зависимостите и борба със стреса. През 2006г. кабинетът продължи да функционира и разшири своите дейности, свързани с въпроси касаещи отказа от тютюнопушене, профилактика на наркоманиите, употреба и злоупотреба с алкохол, влияние на стреса върху деца, възрастни, конфликти в семейството и на работното място. Осъществяват се и групови консултации. Новост в дейността на кабинета е фирменото консултиране. Наблюдава се тенденция на желание от страна на работодателите да включат своите служители – тютюнопушачи в групови консултации с цел отказване от тютюнопушенето.

Консултации по повод:
• отказ от тютюнопушене
• рисково наркоманно поведение
• злоупотреба с алкохол
• компютърна зависимост
• стрес и дистрес – влиянието им върху:
- деца
- възрастни
- семейства
- на работното място