Описание

Старозагорско сдружение на общопрактикуващите лекари - денонощни кабинети