За нас

Нашата цел е да улесним пациента и неговите близки в терапевтичните и социалните аспекти в борбата с рака. Да подпомогнем постигането на по-добри терапевтични резултати и запазването на качеството на живот


Екип

Нашият високо квалифициран и мотивиран екип ще Ви помага чрез своята експертиза и познания по-лесно да преминавате през различните етапи на заболяването Ви. Посветени сме да ви партнираме и подкрепяме за преодоляване на емоционалните и социалните трудности съпътстващи заболяването.

Мисия

Мисията ни е да поставим в центъра на нашата грижа пациента с онкологично заболяване. Грижата, която целим да предоставим е насочена не само към лечението на самото заболяване, но да помогнем пациента и неговите близки да преодолеят и емоционалните трудности, които съпътстват диагнозата.

Визия

Нашият екип от професионалисти развива индивидуален подход за всеки пациент с онкологично заболяване и неговите близки, с цел подпомагане запазването на качеството му на живот и ежедневните активности. Стараем се да бъдем доверени партньори в решенията, които взимаме през погледа на пациента.

Дара Хелп dashboard.own_post_posted
25 апр
Дара Хелп dashboard.own_post_posted
2016
Група по взаимопомощ в център Дарахелп- грижа за пациенти с онкологични заболя...
1000,  София,
бул. Президент Линкълн 128 болница Сердика
На
10.6
  • Ще присъствате ли?
Дара Хелп dashboard.own_post_posted
2016
Дара Хелп dashboard.own_post_posted
2016

Публикации

Симптоми на основните oнкологични заболявания
Симптоми на основните oнкологични заболявания
Публикация
Рехабилитация след оперативно лечение при онкологичн...
Публикация
Дара Хелп dashboard.own_post_posted
2016
Дара Хелп dashboard.own_post_posted
2016

Събития

Група по взаимопомощ в център Дарахелп- грижа за пац...
Събитие