За нас

Лаборатория Репро Инова е посветена на диагностиката на имунологичнo и ендокринологично обусловени причини за репродуктивни неуспехи: безплодие, повтарящи се спонтанни аборти и неуспешни IVF опити.

Изследване на: NK клетъчна активност, Имунофенотипизиране, ДНК фрагментация на сперматозоиди SDI, Тромбоцитно-левкоцитни агрегати, Автоантитела - Антинуклеарни, Антифосфолипидни, Антиовариални, Антиспермални, Антитиреоидни,Ембриотоксичен тест, Блокиращи фактори