За нас

Специализираната болница за рехабилитация има 60-годишна традиция в лечението на заболявания на опорно-двигателния апарат.Благодарение на минералните извори,Павел Баня е център на рехабилитацията в национален мащаб.

Тук се лекуват заболявания на периферната нервна система :

  • вертеброгенни заболявания -  дискови хернии, стеснения на гръбначно-мозъчния канал, радикулопатии, спондилолистеза
  • травматични възпалителни увреждания на периферната нервна система
  • травматични увреждания на централната нервна система - предимно на гръбначния мозък
  • дегеративни ставни и периставни възпалителни заболявания

ортопедични заболявния - посттравматични и дегеративни

Болницата разполага с екип от специалисти по:

  • физикална и рехабилитационна медицина
  • неврология
  • вътрешни болести