Описание

Специализираната болница за рехабилитация има 60-годишна традиция в лечението на заболявания на опорно-двигателния апарат.Благодарение на минералните извори,Павел Баня е център на рехабилитацията в национален мащаб.

Тук се лекуват заболявания на периферната нервна система :

  • вертеброгенни заболявания -  дискови хернии, стеснения на гръбначно-мозъчния канал, радикулопатии, спондилолистеза
  • травматични възпалителни увреждания на периферната нервна система
  • травматични увреждания на централната нервна система - предимно на гръбначния мозък
  • дегеративни ставни и периставни възпалителни заболявания

ортопедични заболявния - посттравматични и дегеративни

Болницата разполага с екип от специалисти по:

  • физикална и рехабилитационна медицина
  • неврология
  • вътрешни болести
В началото. Болницата е създадена преди 60 години благодарение на лечебните минерални извори в Павел Баня.. Екипът на проф.Гечев
Първият велоегометър
Уникалният метод водна екстензия по метода на проф.Гечев
Алеята към балнеолечебницата
Старата сграда на болницата
Преглед на проф.Гечев
Минерален извор
Откриването на минералните извори
Физиотерапия от началото на 70-те