ДКБ
ДКБ

Описание

Разполага с кабинет за образна диагностика и регистрация на пациенти.
6155, Павел баня, България, бул.Освобождение 2
+35943612119